Gong Xi Fa Chai, Selamat Tahun Baru China 2016

“在这欢乐的时节给你我最真的祝福和亲切的思念,愿你今年的新年比往年更璀璨.”
“Zài zhè huānlè de shíjié gěi nǐ wǒ zuì zhēn de zhùfú hé qīnqiè de sīniàn, yuàn nǐ jīnnián de xīnnián bǐ wǎngnián gèng cuǐcàn.”

Source: 7up2

Permintaan maaf, untuk posting ini komentar ditutup